din 1998

asigurari RCA, CASCO, CMR, IMOBILE SI BUNURI, DE CALATORIE, RASPUNDERI CIVILE, CARGO, SANATATE

Despre ce tip de asigurare este vorba?

Se asigură vehiculele înmatriculate/înregistrate în România, deținute/utilizate de persoane fizice și juridice care au domiciliul/reședința/sediul în România, împotriva pagubelor survenite ca urmare a producerii unuia din riscurile alese de Asigurat.

 

Ce se asigură?

În baza contractului de asigurare încheiat între Asigurat și Asigurator în conformitate cu condițiile contractelor de asigurare puse la dispoziție de Asigurator,  se asigură vehiculele înmatriculate/înregistrate în România, deținute/utilizate de persoane fizice și juridice care au domiciliul/reședința/sediul în România, împotriva pagubelor survenite ca urmare a producerii unuia din riscurile alese de Asigurat.

Exemple de riscuri asigurate la solicitarea asiguratului: incendiu, trăsnet, explozie, căderea aparatelor de zbor, boom sonic, cutremur de pamânt, furtună, inundație din cauze naturale, alunecare de teren, grindină, uragan, greutatea stratului de zapadă de gheața sau avalanșă, ciocniri, loviri sau izbiri cu alte vehicule, animale sau cu orice corpuri mobile sau imobile aflate în afara ori în interiorul vehiculului asigurat, zgârieri, căderi ale vehiculului, căderi de corpuri pe vehicul, derapări sau răsturnări, pagubele produse de acțiunea animalelor, furt total, furt prin efracție și/sau tâlhărie, vandalism, crăparea, fisurarea, ciobirea și/sau zgârierea suprafețelor vitrate, etc.

 

 

Suma asigurată?

Suma reprezintă valoarea  înscrisă în polița de asigurare și care reprezintă valoarea maximă pe care Asiguratorul  poate să o plătească la producerea unui risc asigurat.

Vehiculele sunt cuprinse în asigurare la valoarea de piață a acestora, la data încheierii asigurării, determinată potrivit :

  • evaluării conform cataloagelor de specialitate;
  • valorii de factură de nou;

 

Unde beneficiez de asigurare?

În baza condițiilor de asigurare stabilite de fiecare Asigurator,  contractul de asigurare  este valabil pe teritoriul României, pe teritoriile statelor membre UE și alte teritorii menționate de catre Asigurator.

 

Ce obligații am?

  • Completarea Cererii Chestinar de către Contractantul asigurării;
  • Plata primei de asigurare/ratei de primă;

Obligații pe durata contractului de asigurare:

  • Plata ratelor de prima conform scadențelor menționate în contractul de asigurare;
  • Alte condiții impuse de Asigurător;

Când și cum plătesc?

Prima de asigurare se poate achita în numerar la sediul emitentului sau prin virament bancar în  contul indicat în oferta de asigurare. Prima de asigurare se poate achita integral sau în  rate, așa cum este stabilit in contractul de asigurare.

Când începe și când încetează acoperirea?

Polița de asigurare se încheie pe o durată de 1 an sau pe perioade subanuale stabilite de fiecare asigurător conform datelor solicitate in Cererea Chestionar.

 

Cum pot să reziliez contractul?

  • Prin notificare unilaterală in conformitate cu condițiile de asigurare stabilite de Asigurător;
  • Cu acordul ambelor părți in conformitate cu cele stabilite in condițiile de asigurare stabilite de Asigurător;

Procesarea comenzilor
7 zile din 7
orele 09:00-20:00

Informatii la telefon:

0758 052 801
0751 229 313
0758 052 802
0746 206 070

7 zile din 7
orele 09:00-20:00


LIVRARE GRATUITA

conform termeni si conditii

 

ALEGE ACUM
CEL MAI BUN PRET

 

10% reducere la manopera
service auto pentru
toti clientii VS Company

promotor

 

facebook